Makra w aplikacji Remote

Aplikacja Remote od wersji 1.11.0 otrzymała nową wyjątkową funkcjonalność. Jest nią mechanizm do nagrywania na żywo działań użytkownika (komend wysyłanych do modułu Base). Dzięki niemu w prosty sposób utworzysz scenariusz na wyjazd z domu, sceny świetlne, scenę na oglądanie filmu, zdefiniujesz nastawy ogrzewania itd. Nie potrzebujesz do tego programowania, wystarczy sama aplikacja Remote. Utworzone makro jest zapisane przez aplikację Remote, jako lista komend. Późniejsze wywołanie makra
spowoduje wysłanie tej listy komend do modułu Base. W przyszłości planujemy rozszerzyć tą funkcjonalność o możliwość osadzania komend w czasie, co pozwoli na tworzenie dynamicznych scen.

Strona Makra #

Widok tworzenia makr jest automatycznie dodany do struktury menu Remote, jako ostatnia ze stron głównych. Jeżeli nie zamierzasz korzystać z funkcji nagrywania makr, możesz wyłączyć widoczność tej strony w widoku ustawień Remote, wyłączając opcję Pokazuj makra. Domyślnie widok makr jest włączony.

Zaczynamy #

Aby rozpocząć nagrywanie nowego makra kliknij + w górnym prawym rogu interfejsu. W efekcie zobaczysz czerwony pasek w górnej części ekranu, a + zamieni się w x – nagrywanie makra rozpoczęte. Teraz zacznij nawigować po menu i/lub wizualizacji (makro może zawierać akcje wykonane na wizualizacji) i korzystać z kontrolek, aby dodać czynności do tworzonego makra. W tym miejscu ważna uwaga: możesz zdecydować, czy Remote ma w trakcie nagrywania makra wysyłać komendy do Base. Służy do tego opcja wustawieniach Wysyłaj komendy do Base w czasie nagrywania makra. Domyślnie opcja jest włączona.

Makro może zawierać wszystkie czynności, które udostępnia tryb menu i wizualizacja np. zmiana jasności oświetlenia, uzbrojenie alarmu, zmiana temperatury zadanej itd.

Zapisywanie makra #

Aby zakończyć nagrywanie makra przejdź do strony Makra i kliknij przycisk x w górnym prawym rogu. W rezultacie Remote wyświetli okienko z prośbą o potwierdzenie decyzji o zakończeniu tworzenia makra. Kliknij Nie, aby kontynuować nagrywania makra. Jeśli klikniesz Tak wyświetlone zostanie kolejne okienko. Wpisz w nim nazwę dla tworzonego makra i kliknij Zapisz, aby zapisać utworzone makro. Jeżeli klikniesz Porzuć zmiany cała definicja makra zostanie anulowana. Jako rezultat prawidłowego utworzenia makra, Remote doda nowy wiersz na stronie Makra, który będzie zawierał wprowadzoną nazwę oraz przycisk umożliwiający wywołanie makra.

Usuwanie makra #

Aby usunąć utworzone makro wykonaj gest jednym palcem w poprzek ekranu od prawej do lewej (gest identyczny, jak kasowanie SMS). W rezultacie wyświetlony zostanie przycisk Usuń, który umożliwi skasowanie makra.

Wskazówki ogólne #

  1. W definicji makra można zagnieździć inne makro. Późniejsze usunięcie zagnieżdżonego makra nie wpływa na definicję makra nadrzędnego, gdyż zawiera ono własną kopię komend zawartych w zagnieżdżonym makrze.
  2. Zapisanie zakładki Remote lub Display w konfiguratorze Base anuluje nagrywanie makra.
  3. Makro musi zawierać co najmniej jedną czynność (komendę), aby zostało zapisane.

Mamy nadzieję, że nowa funkcjonalność przypadnie Ci do gustu.

Powered by BetterDocs

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro