Domofon MOBOTIX T24

Ten samouczek jest pierwszym z serii samouczków, w których przedstawiamy integrację systemu DOMIQ z kamerami marki Mobotix. W tym skoncentrujemy się na wideodomofonie Mobotix T24.

Czytając samouczek dowiesz się jak:

 • Zintegrować wideodomofon Mobotix T24 z systemem DOMIQ.
 • Wykrywać i reagować na ruch wykryty przez kamerę.
 • Połączyć kamerę z podsystemami inteligentnego budynku (np. Satel, LCN).
 • Zrealizować funkcję automatycznej sekretarki.
 • Informować użytkowników o zdarzeniach z kamery.
 • Zrealizować funkcję wideodomofonu.

Zapraszamy do lektury i dzielenia się uwagami na naszym profilu Google+.

Wideodomofon Mobotix T24, źródło: www.mobotix.com

Podstawowe parametry kamery:

 • Bardzo duże pole widzenia (180° w pionie i poziomie).
 • Wysokiej jakości obraz (maksymalna rozdzielczość 2048×1536 pikseli).
 • Funkcja wideodomofonu.
 • Możliwość integracji z zewnętrznym oprogramowaniem.
 • Detekcja ruchu
 • Nagrywanie filmów i obrazów na wewnętrzną kartę pamięci (max. 32GB) lub przez sieć na dysk twardy (max 1TB).
 • Dwa przyciski, do których można przypisać dowolne akcje wykonywane przez oprogramowanie kamery.
 • Implementacja protokołu SIP.
 • Harmonogramy czasowe.
 • Raportowanie o zdarzeniach.
 • Brak elementów mechanicznych w konstrukcji kamery.
 • Wysoka odporność na warunki atmosferyczne.
 • Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły wejść/wyjść, np. klawiatura numeryczna, czytnik linii papilarnych, czytnik kart magnetycznych itd.
 • Zasilanie z sieci elektrycznej lub z sieci Ethernet (PoE).

2. Konfiguracja kamery #

Konfiguracja kamery odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, przy użyciu wbudowanego interfejsu konfiguracyjnego.

Dostęp do interfejsu można uzyskać po wpisaniu w polu adresu przeglądarki, adresu IP kamery, a następnie zalogowaniu się przy pomocy ustalonego loginu i hasła. Konfiguracja przedstawiona w dalszej części tego rozdziału ma również zastosowanie do kamery Mobotix Q24, która zostanie opisana w osobnym samouczku.

2.1. Wysyłanie zdarzeń z kamery do modułu Base #

Oprogramowanie kamery współpracuje z oprogramowaniem zewnętrznym, dzięki czemu możliwa jest pełna integracja kamery z systemem DOMIQ, a tym samym z całą instalacją inteligentnego domu. Tworząc prostą regułę, moduł Base będzie otrzymywał informacje o każdym zdarzeniu, wyzwolonym w kamerze. Na tej podstawie Base może reagować np. na naciśnięcie przycisków na wideodomofonie, wykrycie ruchu, wykrycie dźwięku itd.

Regułę utworzoną w tym podrozdziale użyjemy w dalszej części samouczka. Integracja
jest bardzo prosta i przebiega wg poniższej procedury:

 1. Zaloguj się do interfejsu konfiguracyjnego kamery.
 2. Wybierz opcję Admin setup (otworzy się nowe okno).
 3. W sekcji Transfer Profiles i wybierz opcję IP Notify Profiles:
  • Naciśnij Add new profile na dole ekranu.
  • W komórce IP Notify Profile wpisz nazwę profilu np. Base.
  • Z listy IP Notify Type wybierz Custom Configuration.
  • W polu Destination Address wpisz: <Adres_Base>:4224 np. 192.168.10.20:4224
  • Wybierz opcję Raw TCP/IP w polu Data Protocol oraz Plain text w polu Data Type.
  • W ostatnim okienku są definiowane wiadomości, które będą przekazywane do modułu Base, w momencie wyzwolenia zdarzenia zdefiniowanego w kamerze. Ograniczymy się do przekazywania nazwy akcji, która wyzwoliła zdarzenie. W tym celu wpisz:

   • <nazwa_identyfikatora>=$(EVT.EST.ACTIVATED). W naszym przypadku: MOBOTIX.event.t24=$(EVT.EST.ACTIVATED). Ten zapis oznacza, że nazwa akcji, która wyzwoliła zdarzenie będzie odbierana przez moduł Base jako komenda C.MOBOTIX.event.t24=<nazwa_zdarzenia>.
    W przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka będzie to: C.MOBOTIX.event.t24=CameraBellButton.

    Przykładową konfigurację przedstawia poniższy obrazek.
 4. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia.

2.2. Wywoływanie zdarzeń w kamerze #

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie akcji, które będą wyzwalały zdarzenia w kamerze. Zdarzenia mogą być wyzwalane na wiele sposobów. W dalszej części tego podrozdziału przedstawimy definicję trzech akcji: naciśnięcie przycisku na panelu wideodomofonu, detekcja ruchu oraz dowolny komunikat TCP/IP.

2.2.1. Dowolny komunikat IP #

Zdarzenia w kamerze mogą być wyzwalane dowolnym komunikatem otrzymanym przez TCP/IP. W opisywanym przykładzie, komunikat TCP/IP posłuży do wyzwalania nagrywania obrazu. Akcja definiowana jest następująco:

 1. Wybierz opcję Setup Menu, a następnie Event Overview.
 2. W sekcji Message Events i kliknij na Edit.
 3. W nowym oknie kliknij na Add new profile, a następnie uzupełnij właściwości profilu:
  • Wpisz jego nazwę (lewy górny róg ekranu). W naszym przypadku Base message.
  • Upewnij się, że wybrana jest opcja String compare.
  • W polu Message wpisz dowolną wiadomość, która będzie wyzwalała zdarzenie. Nie używaj polskich znaków i spacji. W naszym przypadku użyliśmy słowa recording.
 4. Kliknij przycisk Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.
 5. Wróć na główny poziom Setup Menu i wybierz pozycję Recording. W nowym oknie uzupełnij następujące parametry:
  • W sekcji Arming, wybierz z listy Enable.
  • W sekcji Recording, wybierz Event Recording. Wybierz opcję Include audio, jeżeli chcesz, aby był nagrywany dźwięk.
  • W sekcji Start Recording wybierz akcję, które wyzwoli nagrywanie. Można wybrać klika pozycji trzymając wciśnięty klawisz Ctrl (PC) lub cmd (Mac). W naszym przypadku wybraliśmy opcję: Message: Base message.
  • Kolejne trzy opcje okeślają parametry i czas nagrywanego obrazu.

   Przykładową konfigurację przedstawia poniższy obrazek:
 6. Konfiguracja gotowa. Od teraz jeżeli kamera odbierze komunikat TCP/IP o treści recording rozpocznie nagrywanie obrazu.
 7. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia.

W dalszej części samouczka zaprezentujemy, jak wysyłać komunikaty TCP/IP z modułu Base.

2.2.2. Przyciski wideodomofonu #

Naciśnięcie przycisków na panelu wideodomofonu może wyzwalać dowolne zdarzenia w kamerze. W omawianym przypadku będzie to wysłanie notyfikacji TCP/IP do modułu Base. Wykorzystamy do tego profil IP, który utworzyliśmy w rozdziale 2.1. Przedstawiona poniżej procedura dotyczy przycisku dzwonka:

 1. W konfiguratorze kamery kliknij na Setup Menu, a następnie na Action Group Overview.
 2. W nowym oknie dodaj nową grupę (przycisk Add new group), a następnie ustal jej parametry:
  • Wpisz nazwę grupy np. Dzwonek.
  • Z rozwijanej listy poniżej wybierz pozycję Enable.
  • W sekcji Event Selection wybierz CameraBellButton.
  • W sekcji Actions dodaj nową akcję (przycisk Add new action), a następnie wybierz z listy
   IP Notify:<nazwa utworzonego wcześniej profilu>, w naszym przypadku IP Notify: Base.
 3. Konfiguracja gotowa. Od tej chwili w każde naciśnięcie przycisku dzwonka na wideodomofonie będzie rejestrowane przez moduł Base jako komenda:
  C.<nazwa_identyfikatora>=CameraBellButton, w naszym przypadku C.MOBOTIX.event.t24=CameraBellButton. Informację o otrzymaniu tej komendy można wykorzystać do wyzwolenia dowolnej akcji w module Base, co przedstawimy w dalszej części samouczka.
 4. Analogicznie powtórz kroki od 1 do 3, aby zdefiniować zdarzenie dla naciśnięcia przycisku z symbolem światła.
 5. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia.

2.2.3. Detekcja ruchu #

Zdarzenia w kamerze mogą być również wyzwalane na podstawie detekcji ruchu w obszarach wyznaczonych w ustawieniach kamery. Obszary powinny być definiowane po zamontowaniu kamery na docelowym miejscu. Definicja obszaru przebiega następująco:

 1. Wciśnij klawisz Shift i kliknij dwukrotnie na podglądzie obrazu w konfiguratorze kamery. W efekcie pojawi się mały żółty kwadracik.
 2. Puść klawisz Shift i kliknij w miejscu, które będzie stanowiło przeciwległy narożnik obszaru. Obszar będzie widoczny jako prostokąt z żółtym obrysem.
 3. Kliknij na Setup Menu. W sekcji Image Analysis Events kliknij Edit.
 4. W sekcji Video Motion Windows zaznacz Hide Unused Windows (ukryte zostaną nieużywane obszary). Z rozwijanej listy wybierz Hide but highlight on event (obszar zostanie zaznaczony czerwonym obrysem w przypadku naruszenia.
 5. Domyślnie kamera powina mieć zdefiniowane dwa profile o nazwach VM oraz VM2. W profilu VM kliknij Add Rectangle, aby dodać zdefiniowany przed momentem obszar.
  W polu Window list pojawi się identyfikator zdefiniowanego prostokąta. Jeżeli zdarzenie ma być wyzwalane naruszaniem kilku niezależnych obszarów, wówczas ich numery należy rozdzielić przecinkami lub wpisać zakresy liczbowe. Upewnij się, że odznaczone jest pole Inactive.

  Przykładowa konfiguracja obszaru została przedstawiona na poniższym obrazku:
 6. Następnym krokiem jest zdefiniowanie reakcji kamery na wykrycie ruchu. Może być to np. rozpoczęcie nagrywania, odtworzenie dźwięku itd. W naszym przypadku reakcją będzie wysłanie notyfikacji IP do modułu Base.
 7. Wróć do głównego poziomu Setup Menu, a następnie wybierz Action Group Overview i dodaj nową grupę (przycisk Add new group).
 8. W nowym oknie uzupełnij parametry grupy:
  • Wpisz nazwę grupy np. Ruch.
  • Z rozwijanej listy poniżej wybierz pozycję Enable.
  • W sekcji Event Selection wybierz Image Analysis: VM.
  • W sekcji Actions dodaj nową akcję (przycisk Add new action), a następnie wybierz z listy
   IP Notify:<nazwa profilu>, w naszym przypadku IP Notify: Base.
 9. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia.

Przedstawiona powyżej ustawienia nie wyczerpują możliwości konfiguracyjnych kamery. Ograniczyliśmy się do zaprezentowania tych funkcji, które są przydatne do integracji kamery z modułem DOMIQ/Base. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji kamery.

3. Konfiguracja DOMIQ/Base #

Konfiguracja modułu Base na cele integracji z wideodomofonem Mobotix T24 sprowadza się do zdefiniowania reakcji na zdarzenia generowane przez kamerę.

3.1. Reakcja pod nieobecność ludzi #

Przedstawimy i opiszemy trzy reakcje pod nieobecność ludzi. Dwie z nich, są bardzo proste: pierwsza rozpoczyna nagrywanie obrazu po nacisnięciu przycisku dzwonka. Druga natomiast uzależnia start nagrywania od detekcji ruchu w wyznaczonym obszarze obrazu. Trzecia najbardziej zaawansowana realizuje funkcję automatycznej sekretarki.

We wszystkich przypadkach wykorzystamy zdefiniowane w podrozdziale 2.2.1.Dowolny komunikat IP zdarzenie wyzwalane dowolnym komunikatem IP oraz utworzone wcześniej profile zdarzeń w kamerze.

Do stwierdzenia obecności wykorzystamy informację z systemu alarmowego Satel. Jeżeli w instalacji inteligentnego budynku nie ma centrali Satel, wówczas informację o obecności ludzi w budynku można uzyskać np. poprzez ustawianie zmiennej VAR. przy wywolaniu sceny na wyjście/wejście z budynku. W opisywanym przykładzie założyliśmy, że centrala Satel jest zainstalowana.

Reakcje na naciśnięcie dzwonka/wykrycie ruchu

 1. W konfiguratorze modułu Base wybierz zakładkę Zdarzenia.
 2. Dodaj nowe zdarzenie i uzupełnij jego właściwości:
  • Opcjonalnie wpisz opis zdarzenia.
  • W polu Kanał wpisz: C.MOBOTIX.event.t24 .
  • W komórce Dane wpisz: CameraBellButton, jeżeli nagrywanie ma być wyzwalane przyciskiem dzwonka. Natomiast jeżeli nagrywanie ma być uruchamiane na podstawie detekcji ruchu, wpisz nazwę profilu detekcji ruchu w polu Dane. Domyślnie VM.
  • W polu Warunek wpisz: E.IDS.armed.<numer_strefy>==1, gdzie <numer_strefy> oznacza numer strefy, do której przypisane są drzwi wejściowe do budynku. Jeżeli nie ma centrali Satel, wówczas wpisz: VAR.<nazwa>==1. Pamiętaj, żeby ustawiać wartość tej zmiennej w sekwencji na wejście/wyjście z budynku.
 3. Kliknij na Dodaj komendę…. W oknie, które się wyświetli wpisz w polu Nazwa: C.TCP.send.<IP kamery>:8000, w komórce Wartość wpisz treść wiadomości, która ma być wysłana do kamery. W naszym przypadku jest to słowo recording. Komenda zostanie wykonana tylko wtedy, gdy spełnione jest wyrażenie z pola Warunek.

  Opcjonalnie moduł Base może wysłać notyfikację do wszystkich zarejestrowanych aplikacji Remote. Jeżeli chcesz dołączyć tą funkcjonalność do procedury:
 4. Dodaj kolejną komendę. W polu Nazwa wpisz: C.REMOTE.notify, natomiast w komórce Wartość wpisz dowolną treść powiadomienia.

Automatyczna sekretarka

Jak przystało na inteligentny budynek, zaproponujemy również realizację bardziej zaawansowanego rozwiązania. Przy użyciu wideodomofonu Mobotix T24 i modułu Base zrealizujemy funkcję automatycznej sekretarki, która umożliwia nagranie wiadomości wideo w pamięci kamery pod naszą nieobecność. Algorytm tego rozwiązania jest następujący:

Treść wiadomości powitalnej może być dowolna. Ważne jest, aby zawrzeć w niej informację o naciśnięciu przycisku z symbolem światła, gdyż jest on wykorzystywany do wyzwolenia nagrywania.

Wiadomość powitalną można nagrać przy użyciu mikrofonu wbudowanego w kamerze lub wgrać do kamery jako plik dźwiękowy, w jednym z trzech formatów .wav, .tar lub .al.

Aby skonfigurować wiadomości dźwiękowe, w konfiguratorze kamery wybierz Admin Setup, następnie Manage Audio Messages. Jeżeli chcesz nagrać dźwięk przy użyciu mikrofonu kamery kliknij Record lub Upload, aby wgrać wiadomość, jako plik dźwiękowy.

Konfiguracja automatycznej sekretarki przebiega następująco:

 1. W zakładce Zdarzenie utwórz grupę zdarzeń i nadaj jej nazwę np. Automatyczna sekretarka.

  Jako pierwsze utworzymy zdarzenie wyzwalane po naciśnięciu dzwonka.
  • Dodaj nowe zdarzenie i uzupełnij jego właściwości:
   • Wpisz opis np. dzwonek.
   • W polu Kanał wpisz: C.MOBOTIX.event.t24,
   • W komórce Dane wprowadź: CameraBellButton.
   • W polu Warunek wpisz: E.IDS.armed.<strefa>==1, gdzie <strefa> oznacza numer strefy, która określa brak obecności w budynku.
   • Kliknij na Dodaj komendę…. W nowym oknie, w polu Nazwa wpisz: C.HTTP.get, natomiast w polu Wartość wpisz komendę, która odpowiada za odtworzenie dźwięku (powitalnego). Ogólna składnia jest następująca: http://<login>:<hasło>@<adres>/control/rcontrol?action=sound&soundfile=<plik>. W naszym przypadku: http://admin:meinsm@192.168.10.32/control/rcontrol?action=sound&soundfile=test.
   • Dodaj kolejną komendę. W polu Nazwa wpisz: C.LOGIC, w komórce Wartość wprowadź: timestamp=time(). Komenda odpowiada za pobranie do zmiennej globalnej timestamp aktualnego czasu.

    W drugim kroku utworzymy zdarzenie, wyzwalane naciśnięciem przycisku z symbolem światła, które będzie determinowało rozpoczęcie nagrywania.
 2. Dodaj zdarzenie i uzupełnij jego właściwości:
  • Wpisz opis np. światło.
  • W polu Kanał wpisz: C.MOBOTIX.event.t24,
  • W komórce Dane wprowadź: CameraLightButton.
  • W polu Warunek wpisz: E.IDS.armed.<strefa>==1, gdzie <strefa> oznacza numer strefy, do której przypisane są drzwi wejściowe do budynku.
  • Dodaj komendę. W polu Nazwa wpisz: C.LOGIC, w komórce Wartość: ts().
 3. W zakładce Logika wklej następujący kod:

  function ts()
  local et = use 'VAR.et'
  et=date(" %d-%m-%Y %H:%M")
  local t=time()
  if (t-timestamp)<20 then
  command("C.TCP.send.:8000=")
  end
  end


  W miejsce <IP kamery>, wpisz adres IP kamery. Jako <Itreść wiadomości> wpisz słowo, które ma zostać rozpoznane przez kamerę (patrz podrozdział 2.2.1.Dowolny komunikat IP), w naszym przypadku recording. Przykładowa linia kodu może wyglądać następująco: command("C.TCP.send.192.168.10.32:8000=recording")

  Warunek if (t-timestamp)<20 określa okno czasowe, w którym osoba dzwoniąca ma czas na naciśnięcie przycisku z symbolem światła, aby zostawić wiadomość wideo. Wyrażenie (t-timestamp)<20 jest obliczane od momentu naciśnięcia przycisku dzwonka do momentu naciśnięcia przycisku Światło. Zatem jeżeli chcemy utworzyć okno czasowe o długości 10s, wówczas musimy dodać 10 do wyrażonej w sekundach długości wiadomości powitalnej.

  W momencie wystąpienia zdarzenia pobierana jest jego aktualna data i czas, które są zapisywane do zmiennej o nazwie VAR.et:

  local et = use 'VAR.et'
  et=date(" %d-%m-%Y %H:%M")


  Pozwala to na wyświetlenie, na wizualizacji informacji o nagranej wiadomości wideo. Wystarczy dodać element typu tekst (uzupełnij pole Etykieta np. Masz nową wiadomość wideo:, a w polu Kanał wpisz: VAR.et).

  Opcjonalnie moduł Base może wysłać notyfikację do wszystkich zarejestrowanych aplikacji Remote informującą o nagraniu nowej wiadomości wideo:
 4. Dodaj kolejną komendę. W polu Nazwa wpisz: C.REMOTE.notify, natomiast w komórce Wartość wpisz dowolną treść powiadomienia np. Masz nową wiadomość wideo.

Nagrane wiadomości wideo możesz obejrzeć z poziomu konfiguratora kamery lub przy użyciu darmowego oprogramowania Mobotix MX-Easy.

Oprogramowanie kamery umożliwia również wysyłanie e-maili na dowolny adres, jako reakcja na zdarzenie. W tym celu należy skonfigurować dane konta e-mail w ustawieniach kamery, a następnie wskazać wysłanie e-maila, jako reakcję na zdarzenie. Do e-maila może zostać załączone zdjęcie z kamery lub klip wideo.

3.1.1. Reakcja, gdy ktoś jest w budynku #

Reakcja na naciśnięcie przycisku dzwonka, gdy ktoś jest w budynku może być dowolna. Jedną z najbardziej oczywistych jest nawiązanie połączenia z wideotelefonem w budynku/mieszkaniu. Wideodomofon Mobotix T24 współpracuje z wideotelefonami firmy Grandstream. Konfigurację należy wykonać zgodnie z instrukcją wideodomofonu.

Moduł Base może zainicjować niezależne działania w reakcji na naciśnięcie przycisku
dzwonka lub wykrycie ruchu, takie jak:

 • Wyświetlenie ekranu wizualizacji z podglądem obrazu z kamery i przyciskami do otwierania bramy/furtki (tymczasowo jedynie na panelach DOMIQ/Display).
 • Włączenie światła w pobliżu bramy/furtki, jeżeli na zewnątrz jest ciemno.
 • Zapalenie świateł na drodze do budynku po otwarciu bramy/furtki, gdy na dworze jest ciemno.

Otwieranie bramy/furtki można zrealizować na wiele sposobów np.:

 • Z wykorzystaniem dedykowanego modułu wyjść firmy Mobotix MX-OPT-IO1.
 • Wykorzystując wyjścia przekaźnikowe systemu Satel lub LCN.

Moduł wyjść Mobotix MX-OPT-IO1

Jeżeli nie planujesz użycia tego urządzenia, możesz pominąć czytanie tej sekcji. W przeciwnym razie zapraszamy do dalszej lektury.

Moduł Mobotix MX-OPT-IO1 oprócz funkcji otwierania drzwi/bramy umożliwia podłączenie dodatkowych urządzeń takich jak: czujnik PIR, dodatkowe przyciski dzwonkowe, klawiaturę numeryczną, czujnik otwarcia drzwi itd. (szczegółowe informacje o funkcjonalności i sposobie podłączenia znajdziesz w instrukcji urządzenia).

Moduł wyjść Mobotix MX-OPT-IO1. Źródło: www.mobotix.com

Po przyłączeniu modułu do wideodomofonu niezbędna jest dodatkowa konfiguracja w ustawieniach kamery:

 1. Wybierz Admin Menu, następnie w sekcji Hardware Configuration kliknij Assign Wires.
 2. W nowym oknie, dla opcji Door Release Actuator wybierz IO Module: Door.
 3. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w
  pamięci urządzenia.

Aby mieć informację zwrotną (notyfikacja IP do Base) o otwarciu furtki/bramy należy wykonać poniższe czynności:

 1. Wybierz Setup Menu, następnie Event Overview.
 2. Kliknij Edit w sekcji Signal Event.
 3. W nowym oknie kliknij Add new profile. Nadaj nazwę profilowi np. door i uzupełnij jego właściwości:
  • Zaznacz Signal Output.
  • Z pierwszej rozwijalnej listy wybierz Device Out: ~Door.
  • Zatwierdź ustawienia przyciskiem Set.
 4. Wróć na główny poziom Setup Menu i wybierz Action Group Overview.
 5. Utworz i skonfiguruj nową grupę:
  • Wpisz nazwę np. door.
  • W sekcji Event Selection wybierz Signal<nazwa grupy>:, nazwę grupy nadałeś w punkcie 6. W naszym przypadku Signal:door.
  • Utwórz akcje, które będą wykonane po otwarciu furtki/bramy. W naszym przypadku: wysłanie notyfikacji IP do Base (IP Notify: Base).
 6. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia.

System Satel/LCN

Otwieranie bramy/furtki można również zrealizować pojedynczym przekaźnikiem Satel lub LCN. Niewątpliwą zaletą przekaźników Satel jest ich działanie przy braku zasilania sieciowego (podtrzymanie akumulatorowe).

Funkcjonalność przedstawioną na wstępie podrozdziału można zrealizować dwoma zdarzeniami. Procedura jest następująca:

 1. Dodaj grupę zdarzeń i nadaj jej nazwę.
 2. Dodaj pierwsze zdarzenie i uzupełnij jego właściwości:
  • W polu Kanał wpisz: C.MOBOTIX.event.t24, pole Dane pozostaw puste.
  • Dodaj komendę, w komórce Nazwa wpisz: C.LOGIC, natomiast w polu Wartość: ring("$D0").
 3. W zakładce Logika wklej poniższy kod programu:

  function ring(val)
  local sensor = use 'LCN.sensor.segment.moduł
  if (val=="CameraBellButton" or "CameraLightButton") and sensor.value<500 then


  -- przełączenie ekranu wizualizcji i zapalenie światła
  command("C.DISPLAY.screen=”nazwa_ekranu”)
  command("C.LCN.relay.segment.moduł.przekaźnik=1")
  else
  -- tylko przełączenie ekranu wizualizacji
  command("C.DISPLAY.screen=”nazwa_ekranu")
  end
  end


  Powyższy kod programu wysyła komendy po naciśnięciu przycisków na panelu wideodomofonu. Jeżeli akcje mają być wyzwalane również detekcją ruchu, wówczas linię nr 3 zamień na na:

  if (val=="CameraBellButton" or "CameraLightButton" or "VM") and sensor.value<500 then

  W kodzie należy wprowadzić drobne modyfikacje (zaznaczyliśmy je na czerwono). W linii 2. wpisz adres sensora jasności nasłonecznienia. Alternatywnie można użyć dowolne inne urządzenie, mierzące poziom nasłonecznienia np. stacja pogodowa Elsner Elektronik P03/3. W linii 3 należy dostosować minimalną wartość nasłonecznienia, poniżej której załączane będzie oświetlenie. W liniach nr 4 i 7 należy podać nazwę wizualizacji, na której umieszczony jest podgląd obrazu z kamery. W linii nr 5 wprowadź adres modułu i numer przekaźnika.
 4. Jako następny krok należy utworzyć zdarzenie, które będzie wyzwalane informacją o otwarciu furtki/bramy. Reakcją na to zdarzenie może być np. zapalenie świateł na drodze do domu. W zależności od zastosowanego rozwiązania, zdarzenie będzie wyzwalane w inny sposób:
  • W komórce Kanał wpisz E.LCN.relay.<segment>.<moduł>.<przekaźnik> jeżeli używasz przekaźnika LCN. Jeżeli zastosowałeś przekaźnik Satel, wpisz: E.IDS.output.<numer wyjścia>. W przypadku zastosowania modułu wyjść Mobotix wpisz: C.MOBOTIX.event.t24.
  • W polu Dane wpisz: 1 dla systemu LCN lub Satel. Gdy użyto modułu Mobotix, wpisz wówczas nazwę zdefiniowanej wcześniej grupy, w naszym przypadku door.
  • W komórce Warunek wpisz wyrażenie, które będzie sprawdzało jasność nasłonecznienia np. LCN.sensor.0.10<200.
  • W sekcji Akcje zdefiniuj sekwencję komend do wykonania po otwarciu furtki/ bramy.

Przyciski otwierające furtkę/bramę

W przypadku systemu LCN lub Satel jest to standardowa komenda ustawiająca przekaźnik:
C.LCN.relay.<segment>.<moduł>.<przekaźnik>=1. dla systemu LCN i C.IDS.output.< nr wyjścia>=1;pin:xxxx dla systemu Satel.

Jeżeli furtka/brama ma być otwierana przy użyciu modułu Mobotix, wówczas komenda jest następująca:

C.HTTP.get=http://<login>:<hasło>@<ip kamery>/control/rcontrol?action=customfunction&action=sigout&profile=~Door

Pola <login>, <hasło>, <ip kamery> uzupełnij odpowiednimi danymi konfiguracyjnymi kamery.

Furtkę/brame można również otwierać komendą TCP.send. Niezbędne jest wówczas zdefiniowanie zdarzenia analogicznego, do zdarzenia nagrywania obrazu wyzwalanego notyfikacją IP (patrz podrozdział 2.2.1.Dowolny komunikat IP).

Powered by BetterDocs

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro