Data i czas na wizualizacji

W tym samouczku zaprezentujemy, jak wyświetlać bieżącą datę i czas na wizualizacji oraz różne sposoby jej formatowania.

1. Aktualizacja zegara #

Zaczniemy od małej porcji kodu w języku Lua, która pozwoli nam pozyskać aktualną datę i zapisać ją w zmiennej typu VAR.

function clock()
set('VAR.clock',date())
end

Funkcja clock wywołuje funkcję języka Lua – funkcję date. Ta zwraca, aktualną datę i czas, a następnie przy użyciu funkcji set zapisuje ją w zmiennej clk.

Data i czas jest wyświetlana w domyślnym formacie i ma następującą postać:
<nazwa dnia> <nazwa miesiąca> <dzień> <godzina>:<minuta>:<sekunda> <rok>, np: Wed Nov 7 14:50:00 2012.

2. Uruchomienie zegara #

Kod przedstawiony w paragrafie 1. nie wykona żadnej czynności, dopóki nie zostanie wywołana funkcja clock(). Aby godzina i data była aktualizowana automatycznie należy utworzyć regułę czasową, które będzie cyklicznie wywoływać funkcję clock(). Wykorzystamy do tego timer.

  1. W zakładce Timery dodaj nowy timer. Opcjonalnie możesz nadać mu opis np. „Zegarek” .
  2. W polu Sekunda wpisz 0. Spowoduje to wykonanie timera co minutę.
  3. Kliknij Dodaj komendę, aby zdefiniować wywołanie funkcji clock(). W oknie, które zostało wyświetlone, w komórce Nazwa wpisz: C.LOGIC, natomiast w polu Wartość wpisz: clock().

Od tej chwili nasz zegarek będzie aktualizowany automatycznie co minutę.

3. Efekt na wizualizacji #

Aby zobaczyć efekt na wizualizacji, wystarczy dodać element typu Tekst, a w polu Kanał wpisać nazwę zmiennej VAR, która przechowuje datę i czas. W naszym przypadku jest to zmienna VAR.clock.

4. Formatowanie daty i czasu #

W tym paragrafie przedstawimy sposoby formatowania daty i czasu. Poniższa tabela zawiera wszystkie dostępne parametry, które mogą zostać użyte do formatowania daty i godziny. Przykłady odnoszą się do daty 07.11.2012 (środa), godzina 15:10:35. Wszystkie parametry mogą być użyte z przedstawioną wcześniej funkcji date.

ParametrOpisPrzykład
%aSkrócona nazwa dniaWed
%APełna nazwa dniaWednesday
%bSkrócona nazwa mięsiącaNov
%BPełna nazwa miesiącaNovember
%cData i czas – domyślny formatWed Nov 7 15:26:16 2012
%dNumer dnia miesiąca07
%HGodzina, (format 24-godzinny)15
%IGodzina (format 12-godzinny)03
%MMinuta10
%mMiesiąc11
%pZnacznik pory dnia (PM lub AM)PM
%SSekunda35
%wDzień tygodnia (0 = Niedziela, 6=Sobota)3
%xData07/11/12
%XCzas15:10:35
%YRok (pełna liczba)2012
%yRok (forma dwucyfrowa)12

Jeżeli funkcja date zostanie wywowałana bez żadnego parametru (tak jak w kodzie z rozdziału 1., wówczas domyślnie użyty zostanie parametr %c).

4.1. Zastosowanie #

Poniżej przedstawimy kilka kompletnych przykładów formatowania daty i czasu, które można użyć w kodzie z pierwszej sekcji samouczka.

Funkcja z formatowaniemWynik
date("%d-%m-%Y, %H:%M")07-11-2012, 15:10
date("Dziś jest: %d/%m/%Y, %H:%M")Dziś jest: 07/11/2012, 15:10
date("%A %d. %B %Y, %H:%M")Wednesday 07. November 2012, 15:55
date("%H:%M")15:10

Powered by BetterDocs

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro